Září 2016

Epitaf

17. září 2016 v 20:53 | Lai |  Útěk ze Svaté Heleny
Epitaf
(milované ženě)

Je mrtva
k obveselení dionýských sarkastů
k žalosti lodí vezoucích čaj a kávu
Karthagéně.

Vyvrácený chrám. Vy všichni zbití
bozi, psi a děti na úpatí,
bolestný Apollone,
mrtva.

Nebudu obětovat zde v ruinách,
nemám ani olej s sebou,
bože; nač? Abych si vyrobil
nového mesiáše?

Je mrtva.

V zeleni
nevinným hrdličkám tlučou srdce.

Živote v srdcích ptáků,
tiše našlapuj, neboť
za dveřmi se spí.

Pietně něžný
ráme tlení.