Prosinec 2013

Gudea se džbánkem vody

29. prosince 2013 v 20:54 | Lai
Anotace: Úloha na dějiny umění. Zadání znělo napsat stať o uměleckém díle, jehož důležitý motiv je voda. Zdroje dole jsou uvedeny spíše z formálních důvodů. :)

Předmět: Jedna z asi třiceti dioritových sošek lagašského vládce Gudey, anglicky známá pod názvem "Gudea with wather jug".
Popis: Dlaň vládcovy levé ruky objímá vypouklé tělo džbánku, kdežto pravička svírá jeho hrdlo. Z toho symbolicky vyvěrají prameny dvou řek, Eufratu a Tigridu. Oba veletoky se od sebe oddělují již nad lemem džbánku a po Gudeových bocích vlnivým spádem stékají v protivnou stranu. U nohou lagašského vládce se pak široce rozlévají.