O Proroku a psu

3. září 2013 v 19:40 | Lai |  Librarie čili prosaické drobnosti
O Proroku a psu (apokryfní bajka)

"Abu Zubajr slyšel Džabira Abdulláha říkat: (...) Pak Alláhův prorok (…) řekl: Je vaší povinností zabíjet psy černé jako uhel, kteří mají kolem očí dvě skvrny, protože jsou to šejtachové čili ďáblové." (Šaríja)

Prorok kázal slovo boží mezi lidmi. Jednoho dne procházel se svými žáky přes božiště a kolem se ozývaly úštěpky a urážky.
"Jak nevděční jsou tito Mekkánci," pravil jeden žák. "Jazyk, jímž k nim promlouvá Bůh, je jim stejně cizí jako jazyk zvířat."
Druhého dne se žáci sešli v Mohamedově domě, aby se od něho učili veršům. Prorok jim však řekl: "Dnes v noci se mi zjevil anděl Gabriel a tlumočil mi přání Pána. Stejně jako lidem klestím cestu k pramenu boží moudrosti, musím vést po této stezce všechny bytosti, které svůj původ odvozují od Boha. Milosrdný pravil: zvěstuj Naši vůli všem, které jsme stvořili k obrazu svému. Běž a šiř pravou víru v zahradě forem!"

- A tak se Prorok vypravil mezi zvířata. Nejprve kázal kočce i kohoutu a naučil je šahádě. Jelikož byla kočka první ze zvířat, které přistoupilo k islámu, smí dnes jako jediná vkročit do mešity.
Poté šel ku svým koním, řka: "Bůh jest veliký." A patero klisen zdvihlo hlavy od žlabu opakujíce: "Bůh jest veliký."
Pouze vepř se vzpíral jeho učení, tvrdošíjně pravě: "Ne, Mohamede, můj otec a otec mého otce, jakož i otec jeho otce se kořili bůžkům, a proto i já se jim budu kořit."
Jindy zas Prorok kráčel po městě a uviděl buvola, kterak otáčí vodním kolem. Plecaté zvíře se zastavilo, když na ně zavolal, ale nedůvěřivě si odfrklo.
"Zopakuj po mně," žádal Mohamed, "že není boha kromě Boha."
Buvol potřásl hlavou. "Nevěřím ti, falešný proroku. Proč bych měl? Nepotřebuji tvé kázání k tomu, abych měl žlab plný píce." - Proto jsou od té chvíle vepř i buvol v opovržení.

Dlouho kázal Mohamed mezi zvířaty. Mnoho jich za ním samo přispěchalo, vidouce ostatní tvory, již mu naslouchali. Pozvolna se šířila obec těch, kdo se přidali k nové víře, ale věru bylo mezi nimi stejně zatvrzelců jako mezi lidmi.
Jednou Mohamed hovořil s jízdeckým velbloudem a také jemu nabídl pravou víru.
"Jsem znuděný starým náboženstvím," vece vznešený hedžin. "Nebaví mě již klanět se zrcadlení planet. Přijímám proto tvou víru; Bůh jest veliký!" - A takových, kdo nalezli v jeho učení rozptýlení, bylo mnoho.
Stalo se rovněž, že osel přistoupil k islámu, avšak Prorok ho poté nejednou zastihl, jak obětuje starým bůžkům. "Proklato buď tvé modlaření, hloupý osle!" rozhněval se naň, a od té chvíle je možno osly tlouci.

Tak dostala zvířata možnost spasení a následky svého rozhodnutí si nesou dodnes. Bylo tomu tak i se psem:
Alláhův apoštol se právě vracel domů, když spatřil, že u cesty sedí sousedův pes Šejtach. Mezi posluchači zjevení se nacházelo mnoho Šejtachových bratří, i sklonil se Mohamed k němu, aby pohovořil i s ním.
Černý hafan hleděl na Proroka. Kolem očí měl dvě bílé skvrny, připomínající čočky, jichž vzdělanci užívali k četbě.
"Slyš, Šejtachu, slovo boží," vyzval ho Mohamed.
Pes políbil zemi před Prorokovýma nohama. "Ó nikoli, můj pane. Řekni sám, mám-li toho zapotřebí?" Načež pokračoval:
"Vůl přistoupil na tvou víru, protože nad sebou celý život cítí bič a zvykl jařmu. Kůň přijal islám, protožes mu slíbil odměnu za to, že se tak jako tak vystavuje válečné řeži. Osli a mezci se sklonili před Bohem, jelikož následovali své pány a přivykli svrchované moci na bedrech. To všechno byla zvířata políček a zahrad. Já jsem, jak sám vidíš, pes a žiji v blahobytu, který vynáší pánův krám. Kdybych se přiklonil k nějakému náboženství, znamenalo by to pro mne jen karabáč, šavli a úkoru boty. Šiř, příteli, víru mezi těmi, pro které je úlevou. Jednoho dne se snad pozvednou ze své bídy, a pak Boha nebudou potřebovat ani oni."
Od té chvíle platí, že je povoleno zabít černého psa s bílými skvrnami okolo očí. Máť prý jedovaté sliny, je to zvíře nečisté.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Káva, nebo čaj?

Káva 55.6% (5)
Čaj 44.4% (4)

Komentáře

1 Keta Keta | Web | 6. září 2013 v 16:52 | Reagovat

*popadne hlavu do dlaní* Omluvte mě, zatímco se trochu vypláču nad zvráceností lidského světa...

Nemá z bajky plynout ponaučení? *výmluvně se podívá na lidstvo* Hádám, že "zabíjej ty, co nesdílí tvůj názor" jsme se naučili perfektně, co?

Mimochodem, anděl Gabriel? V islámu? Opravdu? To jsem netušila... xD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama